Wettelijk minimumloon 2024

Uur bedrag

€ 13,27
€ 10,62
€ 7,96
€ 6,64
€ 5,24
€ 4,58
€ 3,98

Leeftijd

21 jaar en ouder
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Het wettelijk minimumloon is dit jaar flink gestegen. Dit jaar is de manier van berekenen van het minimumloon ook anders dan voorgaande jaren. Dit heeft vooral gevolgen voor een medewerker met een vast aantal uur per maand. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Lees dan het onderstaande artikel verder. 

Bedrag wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) geldt voor medewerkers vanaf de leeftijd van 15 jaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het wettelijk minimumloon niet vastgesteld voor een vast bedrag per maand. Maar vanaf 1 januari 2024 geldt het minimumloon o.b.v. een vast uurtarief. Hoeveel u dus maandelijks verdiend is afhankelijk van uw uurloon. Vanaf 21 jaar en ouder geldt dit minimumloon. Bent u 20 jaar of jonger? Dan heeft u te maken met het jeugdloon, deze zijn overigens afgeleid van het wettelijk minimumuurloon, net als voorgaande jaren. 

Een basisinkomen

Wat betekent het wettelijk minimumloon nu eigenlijk? Voor een medewerker biedt het vooral financiële zekerheid. Het WML zorgt voor een basisinkomen voor medewerkers, als medewerker is dit het minimale bedrag wat je moet verdienen. Het biedt financiële stabiliteit en voor veel werkgevers ook een richtbedrag als salarisindicatie. Het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks vaak geïndexeerd om gelijke tred te houden met de kosten van levensonderhoud en inflatie. 

Wat wordt het maandsalaris?

U heeft met uw medewerker afgesproken dat hij het wettelijk minimumuurloon ontvangt als salaris. Dan ontvangt hij n.a.v. de gewerkte uren, ziekte uren of vakantie uren het salaris. Vaak wordt er een vast salaris afgesproken dat u per maand ontvangt. Dit is dan gebaseerd op de gemiddelde aantal uren wat u jaarlijks werkt. U kunt via de website van de rijksoverheid terugvinden hoe deze berekening tot stand is gekomen. 

Een andere optie is dat u met uw werkgever afspreekt dat u uw salaris krijgt uitbetaald in werkelijke uren. Maandelijks kan het inkomen dus verschillen. U moet dan het rooster aan ons doorgeven wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Nieuwe verhoging op 1 juli 2024

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 nog eens omhoog met 1,2% en wordt daarnaast geïndexeerd. Dit betekend dat naar verwachting het minimumloon voor 21 jaar en ouder naar € 13,43 per uur gaat in plaats van € 13,27 per uur. Of dit ook daadwerkelijk de nieuwe verhoging wordt weten we in het voorjaar van 2024. Nog even afwachten dus! 

wettelijk minimumloon