1 apr 2022

Vanaf 1 januari is er een nieuwe cao actief voor de horeca. Er volgen stapsgewijs verschillende wijzigingen. Dit kan gevolgen hebben voor uw organisatie. U heeft hiervan een e-mail van ons gekregen met hierin meer informatie. Graag ontvangen wij per medewerker of hij/zij een vakkracht is en in welke functiegroep deze vakkracht is ingedeeld.

De salarisverhoging geldt per 1 april voor vakkrachten. Dit is óf 3,4% voor vakkrachten beneden het eindloon of 2% voor vakkrachten boven het eindloon.

Wat is eindloon?

Het eindloon is wat de medewerker maximaal kan gaan verdienen in een functie. Een medewerker heeft in principe recht op een jaarlijkse loonsverhoging mits je een heel jaar hebt gewerkt bij dezelfde werkgever in dezelfde functie. Deze verhogingen gaan door totdat het eindloon is bereikt.

Wat is een vakkracht?

Een vakkracht is een ervaren werknemer van 18 jaar en ouder die een erkend vakdiploma heeft voor zijn functie. Dit kan bijvoorbeeld een horeca opleiding zijn. De vakkracht heeft ook aantoonbare werkuren in de horeca gemaakt. Dit moeten er minimaal 1976 ervaringsuren zijn op of ná zijn 18e verjaardag.

Verschil vakkracht en niet-vakkracht

Een niet-vakkracht is een medewerker onder de 18 of die geen erkend diploma of ervaringsuren heeft gemaakt.            

Leerlingen

Leerlingen zijn medewerkers die een opleidingen volgt in een leerbedrijf dat erkend is door de SBB en is aangenomen volgende de beroepspraktijkovereenkomst (BBL)

Functiegroepen en functies

Binnen de horeca cao vallen referentiefuncties die van toepassing zijn. Een functiegroep kan zijn bediening, keuken, commercie, administratie, algemeen, etc.. Binnen deze functiegroepen vallen dan weer de verschillende functies. Voor de bediening kan dit bijvoorbeeld;

  • Allround medewerker bediening,
  • Medewerker bediening,
  • Chef bediening ,
  • Hoofdbediening of
  • Barkeeper zijn.

Alle functies kunt u terugvinden op de website: http://referentiefunctieshoreca.azurewebsites.net/

Loontabel 2022

Een volledig overzicht van de loontabellen kunt u vinden via: https://cdn.khn.nl/media/Loontabellen/20220101-loontabel-cao-horeca.pdf

Hoe leest u deze loontabel?

U ziet bovenaan een overzicht met het eindloon van de vakkrachten. Daaronder een tabel met het basisloon van de vakkrachten gebaseerd op de leeftijd. Vanaf 21 jaar en ouder wordt het volledige salaris berekend. Functiegroep 1 en 2 (hier aangegeven als I en II) zijn het wettelijk minimumloon. De tabel hieronder wordt het uurloon gegeven.

Het wettelijk minimumloon wijzigt op 1 juli 2022, 1 januari 2023 en 1 juli 2023.

Voorbeeld

Een algemeen medewerker uit de bediening heeft een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd en heeft een salaris van € 1883,77 per maand. Hij valt in schaal IV. Het eindloon voor deze schaal is € 2190,39. De medewerker heeft per 1 april recht op een verhoging van 3,4%.

Een algemeen medewerker uit de bediening heeft een fulltimedienst verband voor onbepaalde tijd en werkt nu 3 jaar bij dezelfde werkgever. Hij heeft een salaris van € 2400,- bruto en valt in schaal 5 (V). Dit betekent dat hij boven het eindloon zit en recht heeft op een verhoging van 2% op 1 april.

Wat moet u doen?

Zoek per medewerker via de bovenstaande website welke referentiefunctie het beste bij de activiteiten van de medewerker past. Bij iedere referentienummer staat een nummer. Het eerste getal verwijst weer naar de functiegroep in de loontabel. Bijvoorbeeld de functie medewerker bediening. Daar hoort nummer B.3.1 bij. De B staat voor de categorie bediening, het eerste cijfer is in dit geval een 3. Open de loontabel en ga naar de leeftijd en bepaal het uurloon of maandloon.

De medewerker ontvangt minimaal het basisloon van de functiegroep waar zijn functie is ingedeeld.

Wij hoeven van u alleen te weten of de medewerker een vakkracht is en in welke functiegroep de medewerker is ingedeeld.

Is de medewerker geen vakkracht? Dan ontvangt een medewerker geen salarisverhoging vanaf april 2022. Let wel op, dat per 1 september 2022 het salaris van de medewerker wordt gekoppeld aan functiegroep 1. Het zou daarom mogelijk kunnen zijn dat uw werknemer dan een salarisverhoging krijgt.