6 mei 2020

Jaarlijks wordt het vakantiegeld in mei of juni door de meeste organisaties uitbetaald. Maar nu met het COVID-19 Coronavirus kan het zijn dat organisaties in moeilijkheden komen. Wat zijn de rechten en plichten van het vakantiegeld?

Vakantiegeld uitstellen

Volgens de wet moet het vakantiegeld uiterlijk op 30 juni uitbetaald zijn. Indien dit voor uw organisatie anders is dit schriftelijk overeengekomen tussen werkgever en werknemer in een CAO of arbeidsovereenkomst.

Als er betalingsproblemen zijn kunt u, als werkgever, ervoor kiezen het vakantiegeld eenmalig op een later tijdstip of in termijnen te betalen. Daarvoor moet de werkgever wel de instemming van de werknemer hebben. Wij raden u aan dit schriftelijk vast te leggen.

Rechten en plichten

U mag niet het vakantiegeld inhouden van werknemers om de maandelijkse salarissen te kunnen voldoen. Een uitzondering is dat u een plan heeft opgesteld om het bedrijf te laten voorbestaan. U dient hiervoor wel afspraken te maken met uw werknemers.

Het uitstellen van het vakantiegeld is dus een laatste redmiddel. Maakt u gebruik van de NOW-regeling dan wordt u als werkgever ook tegemoet gekomen in de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt 30% opslag voor o.a. opbouwen vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? neem dan contact met ons op.