13 aug 2018

25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet versterkt de privacyrechten, legt meer de verantwoordelijkheid bij een organisatie en geldt in alle Europese landen. De AVG heeft als internationale naam “General Data Protection Regulation” oftewel, GDPR.

Verwerkersovereenkomst

Bent u klant bij Robest? Zorg er dan voor dat er een verwerkersovereenkomst of een sub-verwerkersovereenkomst is getekend. Hiermee geeft u ons toestemming dat wij de persoonsgegevens van u en/of uw werknemers mogen verwerken. Deze gegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd in het systeem. Bent u al klant van ons? Dan heeft u de verwerkersovereenkomst reeds ondertekend via de portal. De ondertekening vind digitaal plaatst, wat een rechtsgeldig erkend proces is.

Beveiligd werken via de Portal

Zoals al eerder aangekondigd zullen wij zoveel mogelijk via uw Portal gaan communiceren om te voorkomen dat privacy gevoelige informatie via de onbeschermde e-mail onderschept kan worden. Deze portal wordt gefaseerd uitgerold en mocht u hier nog niet mee werken, ontvangt u binnenkort een uitnodiging met hierin de activering van uw portal. Via deze portal kunt u uw salarisoutput bekijken en ophalen. Verder kunt u hier uw vragen stellen, bestanden uploaden en ook salarismutaties doorgeven. Alles uiteraard optimaal beveiligd.

Heeft u nog vragen over de werking van uw portal, de verwerkingsovereenkomst of over de nieuwe AVG-wet? Dan kunt u ons bereiken via de welbekende kanalen.